BALIKESİR YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ

ŞİİR YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

A) KONUSU : Kuvay-ı Milliye ve Balıkesir

 

B) TÜRÜ       : Şiir Yazma Yarışması

 

C) AMACI

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin Türkçeye olan ilgisin artırmak, öğrencinin kendine güven duygusunu geliştirmek, ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırmak ve okulunu temsil etme sorumluluğunu geliştirmek, kendilerini özgürce ifade edebilme duygularını geliştirmek; onları ödüllendirip teşvik ederek üretici yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlamak ve geleceğin sanatçılarını, edebiyatçılarını yetiştirmek için genç yeteneklerin açığa çıkarılması için uygun ortam oluşturmak.

 

D) KAPSAM: Balıkesir’de MEB’e bağlı özel ve resmi a) ilköğretim 6-7-8,  b) ortaöğretim okulu öğrencileri olmak üzere iki ayrı kategori

 

E) YERİ: Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği

 

F) KATILIM ŞARTLARI

 

1. Yarışmaya katılan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

 

2. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

 

3. Yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz şiirin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, yarışmaya katılan kişinin kimlik bilgileri, okulu, sınıfı, adres bilgileri, öğrenci ve velisinin telefonu, eserin adı yazılıp zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

 

4. Şiirler bilgisayarla word formatında A4 kağıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto’yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kağıda yazılmış olmalıdır.

 

5. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından bir kitapta toplanacaktır.

 

6. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

 

G) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİRLER

  • Temel değerlerle örtüşmeyen şiirler,
  • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış şiirler,
  • Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiirler,
  • Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren şiirler,
  • Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiirler,
  • T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden şiirler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

 

 

H) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Eserler 22 Mayıs 2012 tarihine kadar Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği’ne (Eski Kuyumcular Mah. Yeşilli Cad. Helvacı İş hanı 19-A Kat: 3) veya Birlik Gazetesi’ne (Eski Kuyumcular Mahallesi. Çavuş Sok. No: 31/2 Balıkesir ) teslim edilecektir.

 

I) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

Mustafa KUVANCI, Yusuf AKGÜL, Mehmet Özkan, Mustafa KESER, Filiz Altıok  DURAK, Harun TOPAL, Nihat KARAYEL

 

İ) ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ
Şiirin Özgünlüğü 20 Puan
Şiirin imge ve çağrışım değeri 20 Puan
Şiirin ahenk değeri 20 Puan
Temanın bütünlüğü 10 Puan
Seçilen sözcüklerin uygunluğu 10 Puan
Türkçenin etkin kullanılabilmesi 10 Puan
Şiirin isminin içeriğiyle uyumu 5 Puan
Yazım ve noktalamanın doğru kullanımı 5 Puan
                                                                   TOPLAM 100 PUAN

 

 

J) DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ:   25 Mayıs 2012 Cuma

 

K) ÖDÜLLER:  Plaketler, katılım belgeleri ve kitap setleri.

 

Birincilik Ödülleri      : Plaket

İkincilik Ödülleri        : Başarı Belgesi

Üçüncülük Ödülleri    : Başarı Belgesi

Özendirme Ödülleri   : Başarı Belgesi

 

L) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Ödül töreni tarihi ve yeri daha sonra basın yoluyla ilan edilecektir.